Kemal  ÇETİNKAYA

Kemal  ÇETİNKAYA

ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI

 


14 Mayıs  2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ikici tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve  halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ülke genelinde seçimlerin belli bir  siyasi uygunluk ve huzur ortamında gerçekleşmiştir.

Ülkemizde  son yıllarda meydana gelen hayat pahalılığı başta olmak üzere , işsizlik, enflasyon ,konut ve kira fiyatlarındaki aşırı artışlar, alım gücünün düşmesi ,piyasalardaki belirsizlik, sosyal ve ekonomik sorunlar ve üzerine yaşadığımız deprem felaketine rağmen Ak Partinin ve cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu sağlaması ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştır.

Cumhur İttifakı oyların %52 alarak cumhurbaşkanlığını kazanmış ,Millet ittifakı ve muhalefet ise oyların % 48 alarak seçimleri kaybetmiştir. 

Seçmenlerin %52 si tercihlerini Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanarak Cumhurbaşkanı olarak seçilmelerini sağlamışsa da, yine seçmenlerin %48 de tercihini Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’dan yana kullanarak cumhurbaşkanımıza oy vermemişlerdir.

Gelişmiş demokrasilerde çoğunluğun azınlığa tahakkümü değil ,iktidarın azınlığın hakkını ,hukukunu ve taleplerini dikkate alarak  icraat yapması esas  olmalıdır.

Seçimler bitti, şimdi icraat zamanı ;

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı yemin töreninden ardından bakanların ataması yapıldıktan sonraiktidarın  yeni bir sayfa açarak geçmiş eylem ve söylemlerini bir tarafa bırakarak tüm halkımızı talep ve dileklerini dikkate alarak başta insan hakları, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere yeni bir söylemle toplumun tüm farklı kesimlerini rahatlatacak açıklama ve icraat ile başlaması gerekir.

İktidarın toplumu ayrıştıracak, ötekileştirecek, yok sayacak, rencide edecek, aşağılayacak tüm eylem ve söylemlerden vaz geçerek fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekir.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve  on bir ili kapsayan çağımızın en büyük deprem felaketinde meydana gelen hasarların/zararların bir an önce telafi edilmesi için öncelikle barınma sorunu yaşayan insanların bir an önce geçici konutlara yerleştirilmesi için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması ve bu çabaların hızlandırılması esas olmalıdır.

Depremde hayatını kaybeden canlarımızın geride kalan varislerin  hukuki sorun doğuracak iş ve işlemleri için gerekli kolaylığın sağlanması için idari ve yasal tedbirlerin alınması,

Deprem bölgesinde yıkılan ev ve işyerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili ve eski şehir merkezleri ile yıkılan binaların mevcut durumlarının ne olacağı yönünde hak sahiplerine ve kamuoyuna yeterli ve açıklayıcı bilgilendirme yapılması gerekir.

Konut fiyatları ile aşırı kira artışlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması piyasaların rahatlaması için  gerekli güven ortamının yaratılması,

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılması için gübre, akaryakıt, ilaç ve yem fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerekli idari ve maddi tedbirlerin alınması tarımda ve hayvancılıkta üretimim artırılması için kırsal kalkınmada uygulan projelere ek olarak yeni kaynakların aktarılması gerekir.

Ülkemizde son iki yıldır aşırı derece meydana gelen enflasyon /hayat pahalılığının  mutlaka alınacaktedbirler ile üretim/tüketim , arz/talep dengesi mutlaka sağlanmalı piyasalara güven verecek tedbirlerin alınması gerekir.

Kamu kaynaklarının yerinde ve zamanında kullanılması , kamu da mali disiplinin sağlanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması savurganlığa son verilmesi, üretimi ve istihdamı artıracak yeni tedbirlerin alınması ,

Kamuda istihdam edilecek idarecilerin belli bir bilgi birikim ve liyakate sahip olmaları esas alınmalıdır.

İktidarın ve muhalefetin siyaset dilini yumuşatarak daha kucaklayıcı ,birleştirici ve hoşgörü ortamında  siyaset yapılmalı, ülkenin temel sorunlarında öncelik parti tabanı/kendi seçmen kitlesi  değil ülke yararı  ve çıkarları göz önünde bulundurmalıdır.

Diplomalı işsiz sayısın azaltılması, işsizliğin önlenmesi , kalifiye eleman yetiştirilmesi için merkezi hükümet, yerel yönetimler ile meslek örgütlerinin iş birliği içerisinde hareket ederek  gerekli idari ve alt yapı imkanlarının sağlanması ve sanayicinin istediği kalifiye eleman ihtiyacının sağlanması  gerekir. 

Paranın değer kaybettiği ve  alım gücünün düştüğü,başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere, çalışan, emekli, dul ve yetimler olmak üzere sosyal yardımlara muhtaç kalmış tüm kesimlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.
ARŞİV YAZILAR